Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Dobročinná sbírka pro Diakonii Broumov

Naše škola pořádá sbírku ošacení pro Diakonii Broumov. Sbírka se koná od zítra 19. října do 14. listopadu a týká se funkčního čistého ošacení všech velikostí a věku (od novorozence po dospělost). Výjimkou je oblečení z bavlny. To je možné nosit i poškozené (na hadry).
Dále můžete nosit čistou a funkční obuv, pár vždy sepnutý k sobě. Dále tašky, batohy, kabelky apod, ložní prádlo, utěrky, ručníky, záclony, ubrusy apod. Tam malá dírka (dírky) nevadí. Pracovnice diakonie je opraví, zašijí a poté předají dál potřebným.
Všechny věci prosíme noste uzavřené v igelitové tašce, pytli nebo krabici, ne jednotlivě.
Od pondělí 23. října budou v budově školy na několika místech a také na vstupních dveřích školy vyvěšeny informační plakátky k této akci.
Pokud se rozhodnete do sbírky přispět, noste prosím výše uvedené věci do kabinetu biologie paní učitelce Maslenové a Zýkové. V případě dotazů se také můžete obracet na ně.
Předem děkujeme za vaše přispění do sbírky pro sociálně slabé občany a rodiny.