Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Nová 3D tiskárna na naší škole


Minulý rok pan uč. Tavoda přihlásil školu do projektu, ve kterém mohla škola získat zdarma 3D tiskárnu od firmy Průša. Podmínkou bylo vymyslet nějakou neotřelou učební pomůcku, která bude sloužit studentům ve výuce a kterou studenti sami navrhnou a vytisknou. Slovo dalo slovo a studentům současné septimy se podařilo vytvořit tiskátka atomových orbitalů a pomocných uhlíkových koster pro tvorbu složitějších vzorců sacharidů, bílkovin a heterocyklických sloučenin. Práce v hodině chemie je pro nás v mnohém jednodušší a hlavně rychlejší. Za tým chemiků ještě jednou děkujeme za mezipředmětovou spolupráci a těšíme se na další společnou akci. P.Maslenová