Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Bobřík informatiky

Od začátku listopadu probíhala na škole celostátní soutěž Bobřík informatiky. Do soutěže se zapojila celá škola včetně našich ukrajinských studentů. Výsledky soutěže jsou již zveřejněny na stránkách ibobr.cz a nám nezbývá než gratulovat Jakubu Somorovi z oktávy k postupu do ústředního kola soutěže a Janu Kotyzovi z kvinty ke krásnému umístění v 5% nejúspěšnějších řešitelů soutěže kategorie Junior z celé ČR. Všem studentům, kterým se podařilo ulovit bobříka, rovněž blahopřejeme. Příští rok se do soutěže zapojíme znovu, a protože je archiv soutěžních otázek opět odemčen, vyzýváme všechny naše studenty k průběžnému procvičování soutěžních úloh.

Lovu bobříků zdar!
Ondřej Tavoda