Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Vědecký čtyřboj

Vědecký čtyřboj je soutěží pro starší studenty, ve které se řeší v čtyřčlenném týmu zapeklité úlohy z přírodních věd – konkrétně z biologie, chemie, matematiky a fyziky. Jsem velmi ráda, že se letos podařilo sestavit dokonce 2 týmy ve složení: J. Višňák, J. Oswald, J. Somora , Š. Klukas a J. Krčmová, O. kos, T. Ostaš a V. Vávra. Princip soutěže letos bohužel neumožňoval řešit následující úlohy při nesplnění těch předchozích, v online prostředí nebyly úlohy ani viditelné, což je velká škola. I přesto, že některá z úloh byla pro naše studenty tou nepřekonatelnou, jim děkuji za účast a k umístění v polovině tabulky všech zúčastněných týmů jim gratuluji. P.Maslenová