Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Návštěva Severočeského muzea v Liberci

V pátek 11.11. jsme vyrazili coby žáci kvarty do Severočeského muzea, ve kterém se konala přednáška na velmi zajímavé téma knihtisku s názvem Slepí svědkové doby. Cesta probíhala vlakem. Do Liberce jsme dorazili v časných dopoledních hodinách. Zastavili jsme se na předvánočních trzích na náměstí doktora Edvarda Beneše před libereckou radnicí. Následně jsme pokračovali směrem do Severočeského muzea, které nás uvítalo překrásnou stavbou v romantizujícím stylu. Uvnitř muzea jsme shlédli velmi zajímavou výstavu společně s přednáškou. Také jsme se zúčastnili dílen, v rámci kterých jsme mohli vyrábět takzvané raznice. Po ukončení prohlídky i přednášky jsme si muzeum ještě sami prošli. Když jsme byli dostatečně nasyceni atmosférou tohoto kulturního stánku, vyrazili jsme zpět směrem k nádraží. Zakotvili jsme však ještě na několik desítek minut v nejbližším McDonaldu, kde jsme tělu dodali potřebné živiny po tak náročném dopoledním a poledním programu. V brzkém odpoledni jsme nasedli na vlak a vydali se zpět ke svým domovům. Výstava i přednáška byly obohacující a zavedly nás do tajů knihtisku a s ním spojených procedur a dalších metod. Věřím, že některé z nás mohly zaujmout natolik, že se stanou pravidelnými návštěvníky Severočeského muzea, a tak budou moci prohlubovat své znalosti a vědomosti v nejrůznějších umělecko-kulturních směrech.