Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Pitva ryby v sekundě

V pátek 11.11. 2022 v sekundě v rámci výuky zoologie obratlovců (fyziologie, anatomie a ekologie ryb) vyučující prováděla pitvu cejna velkého. Studenti tak měli možnost vidět velikost a uspořádání vnitřních orgánů ryby ve skutečnosti uvnitř i vyjmuté vně.