Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Sbírka oblečení – poděkování

Neuplynul ani měsíc od doby, kdy naši školu požádala o materiální pomoc Diakonie Broumov. Určitě nikdo nepřehlédl plakáty, které někteří z vás vyráběli, jiní zase pravidelně zásobovali náš kabinet pytli a taškami s oblečením, obuví, batohy a ložním prádlem. Sbírka byla 14.11. ukončena. Společně se studenty sexty jsme vše zvážili a možná se může zdát konečné číslo neuvěřitelné, ale opravdu je to tak. Díky vaší pomoci jsme pro potřebné vybrali 550kg oblečení a obuvi. Ještě jednou bychom rády poděkovaly všem, kteří se zapojili – žákům, rodičům, příbuzným i vyučujícím. DĚKUJEME! Organizátorky sbírky Mgr. P. Maslenová a Mgr. H. Zýková