Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

OMG NE! Národní obrození už znovu nesnesu!

Dne 21.11 se moje třída sexta, společně s naší češtinářkou, p. uč. Pospíšilovou, rozhodla vyjet do velkoměsta – a to přímo do hlavního města Prahy.

První zastávka – Knihovna Akademie věd České republiky na Národní třídě; tato nádherná reprezentativní budova byla postavena v 60. letech 19. století v neorenesančním stylu pro potřeby Spořitelny české. Její krásy jsme mohli obdivovat za doprovodu průvodce, jehož jméno si sice nepamatujeme, ale byl úplným dvojníkem A. Macháčka z oktávy 😊.

Na fotografiích z exkurze si můžete prohlédnout  mramorové sloupy, arkádové ochozy, dekorativní štukové zdobení, sochy lvů ve vstupní hale nebo sochy Hospodárnosti a Spořivosti z rukou J. V. Myslbeka. Zajímavý osud měla i světla ve vstupní dvoraně. Za druhé světové války byla rozkradena, na své místo se vrátilo pouze jediné, ostatní jsou jejich napodobeninami.

Pak na nás čekal hlavní cíl naší výpravy – přednáška o národním obrození, jejíž název najdete v názvu našeho příspěvku – OMG NE… Nejdříve jsme na chvíli nahlédli prostřednictvím nadšené pracovnice knihovny p. H. Žáčkové do světa knihovědných detektivů, poté jsme se ocitli v roce 1822 a proměnili se asi na hodinu ve střední vrstvu obyvatelstva.

Měli jsme tak možnost přenést se do jejího života, do školského systému, nalézat dosud neznámé souvislosti, zamýšlet se nad věcmi, které v učebnicích literatury nenajdete, prohlédnout si staré dobové tisky, uvědomit si a docenit přínos českých obrozenců pro vývoj našeho národa a národního uvědomění. Za to patří paní H. Žáčkové obrovský dík, protože setkání s ní bylo i o tom, že když se dělají věci se zapálením a nadšením, dostává vaše práce úplně jiný smysl a rozměr. (Proto na konci našeho příspěvku najdete odkaz na stránky Knihovědných detektivů).

V závěrečné části naší exkurze jsme zavítali do Staroměstské radnice. A nakonec jsme na Staroměstském náměstí objevili Mariánský sloup, o kterém jsme toho od p. uč. Nolové hodně slyšeli, takže společná fotka nesměla chybět.

B. Cempírková + I. Pospíšilová

https://knihovedni-detektivove.cz/