Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Přednáška v rámci projektu „Jedu vědu“

Ve čtvrtek 24.listopadu proběhla na naší škole přednáška v rámci popularizačního projektu „Jedu vědu“, který organizuje Akademie věd České republiky. Téma dvouhodinové prezenční přednášky se týkalo oblasti práva a bylo určeno sextánům v rámci výuky základů společenských věd. Naše gymnázium navštívili dva pracovníci Akademie věd – Mgr. Václav Jindřich, specialista projektů Střediska společných činností AV ČR, který akci zajistil po organizační stránce, a přednášející vědec JUDr. Jakub Drápal, který se třídou skvělým způsobem komunikoval. Přednáška měla název „Jak trestat?“ a nabídla spoustu bodů k zamyšlení: jak a proč trestáme, zda trestáme spravedlivě, jak lze zlepšit ukládání trestů, nakolik rozdílně trestají různí soudci, … Sextáni měli možnost zapojit se i prakticky do rozhodování o skutečném případu, mohli klást otázky během přednášky i po ní – a patří jim velká pochvala za aktivitu. Mnohokrát děkujeme panu Drápalovi za jeho pojetí tématu, velmi živý projev, zapojení posluchačů do přednášky i následné spontánní odpovědi na dotazy z publika.

 

PaedDr. Ivana Černá