Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Studentské prezidentské volby

V pondělí 12.prosince proběhly na naší škole prezidentské volby „nanečisto“ – zapojilo se 70 žáků starších 15 let. Ve volební komisi zasedli oktaváni – předseda komise Vladimír Vávra, jedna členka – Klaudie Zlatníčková – a dva členové – Jan Oswald a Daniel Krejčík. Jako volební místnost jsme využili učebnu CJ2. Naší volbou jsme přispěli k celostátním volebním výsledkům, které byly zveřejněny v médiích v úterý 13.prosince. Nyní jsme již zvědavi na „opravdové“ lednové prezidentské volby – a bude-li třeba, zapojíme se i do druhého kola studentských voleb. Školní volební komisi patří velké poděkování za svědomitou přípravu a zdárný průběh celé akce.

PaedDr. Ivana Černá