Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Personální a mzdové minimum

V úterý 6.12. navštívila naši školu další odbornice z praxe – v rámci semináře ze základů společenských věd dorazila do septimy paní Daniela Seidlová, mzdová účetní a personalistka z Městského úřadu Zákupy. V rámci výuky finanční gramotnosti představila žákům důležité formuláře, s nimiž se setkají při prázdninových pracovních aktivitách i později při nástupu do zaměstnání, vysvětlila hlavní pojmy a poskytla praktické rady ze mzdové a daňové oblasti. Děkujeme paní Seidlové za srozumitelný výklad a profesionální přístup – a septimánům patří rovněž dík za soustředěnou práci během hodiny.

PaedDr. Ivana Černá