Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Exkurze sekundy v Severočeském muzeu

Severočeské muzeum v Liberci přivítalo včera naši sekundu na exkurzi, během které se seznámili s modelem Gutenbergova lisu.

Na úvod jsme se seznámili s modelem Gutenbergova lisu. Dozvěděli jsme se, jak dříve vypadaly knihy, co to byl knihtisk a kdo byl Gutenberg.

Celá exkurze byla velmi poučná a zajímavá a studenti byli nadšeni z možnosti nahlédnout do historie knihtisku. Děkujeme Severočeskému muzeu v Liberci za příjemné dopoledne.