Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Pitva oka v septimě

Ve středu 7. prosince si žáci septimy, kteří chodí na přírodovědný seminář poprvé vyzkoušeli pitvu ovčího oka.

Od paní učitelky jsme dostali vytištěný obrázek oka s popisem, řádné školení a na tabuli nám promítla správný návod, jak postupovat. Hned po vysvětlení všech dotazů jsme se nadšeně vrhli do práce, nejdříve jsme museli hezky očistit celé oko, potom jsme ho rozřízli a zkoumali všechno, co se dalo. Vyzkoušeli jsme si zvětšení zvířecí čočky a porovnávali to s uměle vytvořenou a zjistili jsme, že zvířecí čočka, vzhledem k její velikosti, má skvělou funkci přiblížení. Po skončení pitvy jsme si ještě vytvořili dočasné preparáty ze sítnice oka a mikroskopovali jsme je pomocí imerzního oleje. Všem se práce povedla a zase o něco malinko rozšířila obzory do medicíny, za to děkujeme paní učitelce Maslenové. Sofie B.