Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Nanotechnologie na TUL

V úterý 29.11. 2022 se třída oktáva v doprovodu Mgr. Tavody a Mgr. Maslenové zúčastnila návštěvy Technické univerzity v Liberci. Tématem návštěvy byly nanotechnologie. Zprvu bylo studentům vysvětleno, jaké jsou definice nanotechnologií a jaké jsou jejich funkce a využití. Využití v medicíně je mnoho, například na záplaty střev, nosiče buněk při výrobě nových orgánů, nebo pro simulaci orgánů, tzv. „orgány na čipu“, které slouží při testování léčiv.
Po skromné přednášce jsme byli přesunuti do výrobny. Zde studenti sestavili nosič, z něhož byla z polymeru vyráběna nanovlákna, která se přichytávala na plátno.
Pro ověření struktury bylo třeba využít elektronového mikroskopu. Tam jsme zjistili, že náš produkt nemá příliš defektů.
Nakonec jsme ověřili fyzické vlastnosti, přesněji pevnost materiálu. Faktorem pro naše určování byl poměr váhy materiálu ku síle tahu, kterou vydrží. Nanovlákna sama o sobě byla 10x pevnější než podkladová textilie. A. Macháček