Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Videohovor na téma „Rizika braní drog a závislostí“

Ve čtvrtek 1. prosince se třída kvinta zúčastnila online setkání s panem Michalem Kernerem, který je právě nyní ve výkonu trestu (mnohaletý trest za výrobu pervitinu si odpykává ve věznici Rýnovice u Jablonce nad Nisou). Pan Kerner se rozhodl nabídnout školám možnost online diskuse v rámci protidrogové prevence – naše gymnázium se prozatím zapojilo s jednou třídou, v plánu je i další setkání pro vyšší ročníky. Besedy se za naši školu zúčastnily i paní učitelka Krejčová, třídní kvinty, a paní učitelka Jirkovská jako metodik prevence; na druhé straně byli hovoru přítomni i vězeňský kaplan a paní psycholožka. Pan Kerner nám přiblížil svůj životní příběh, podmínky života ve vězení i vyhlídky do budoucna; na otázky z publika odpovídal spontánně a ochotně. Pro všechny zúčastněné se jednalo o velmi silný zážitek, který zanechal mnoho námětů k přemýšlení; kvintánům patří velký dík za stoprocentní pozornost i za zajímavé dotazy, které během besedy položili.

PaedDr. Ivana Černá