Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Ekonomická olympiáda – školní kolo

I v letošním roce se naše škola zúčastnila „Ekonomické olympiády“, kterou pravidelně pořádá Institut ekonomického vzdělávání (INEV). Školní kolo proběhlo online formou v termínu od 21.11. do 2.12. Tentokrát se zúčastnily tři nejstarší ročníky (loni se ze sexty zúčastnil dobrovolně jen jeden žák, letos si olympiádu již vyzkoušela celá třída). 20 žáků dosáhlo výsledku 13 bodů a výše (13 bodů jako hranici úspěšnosti stanovili sami organizátoři); v sextě dosáhl nejlepšího výsledku (19 bodů) Matěj Oplištil, v septimě Teodor Böhm (18 bodů) a v oktávě Jan Zavřel (20 bodů – zároveň jde o nejlepší výkon z celé naší školy). Na oficiální výsledky – tj. i na informaci, kdo postupuje do krajského kola – si zatím musíme počkat, všem zúčastněným patří ale už nyní velké poděkování.

PaedDr. Ivana Černá