Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Exkurze do Lužických hor

Dne 25.4 jsme se vydali na pěší exkurzi do Lužických hor. Trasa byla připravena námi, žáky a zahrnovala nejen výstup na horu Luž, ale i návštěvu přehrady Naděje. Počasí nám také přálo, bylo slunečno a viditelnost výborná. Exkurze začala v devět hodin, kdy jsme se všichni setkali v Horní Světlé, nejvýše položené horské osadě Lužických Hor. Plni energie jsme odtud vyrazili směrem na horu Luž. Výšlap nám, nezkušeným turistům připadal náročný, avšak výhled stál za to. Bylo možné vidět vše od vysílače Ještěd po doly Turów v sousedním Polsku. Následovala krátká pauza na občerstvení a případné kochání se. Po pauze jsme vyrazili na cestu k přehradě Naději. Cesta k přehradě se zdála jednodušší, všudypřítomná horská krajina ji v mnohém zpříjemnila. Za zvuku tekoucí vody jsme dorazili k našemu cíli, opět se občerstvili a pokochali okolní krajinou. Touto návštěvou však exkurze skončila, obklopeni lesem jsme se vydali na cestu zpět k našim domovům. Na závěr bych rád poděkoval paní učitelce Maslenové, paní učitelce Nolové a všem, co se podíleli na přípravě této pěší exkurze.

Marco Nastič