Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Divadelní představení na naší škole

Ve čtvrtek 11.května naši školu navštívil komorní herecký soubor „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové s představením „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury“. Měli jsme možnost zhlédnout dvě vynikající představení – pro základní školy (tj. u nás pro tercii a  kvartu) a pro střední školy (pro kvintu, sextu a zájemce ze septimy). Díky netradičně pojatému pásmu ukázek z dodnes uváděných her, které byly doplněny odborným výkladem o autorech a historických souvislostech, jsme se dozvěděli, kdo byli Lope de Vega, Tirso di Molina, Miguel de Cervantes y Saavedra (a – pro starší žáky – i Pedro Calderón de la Barca). Vše bylo podáno s vysokou profesionalitou, vtipnou a zábavnou formou a s důrazem na kontakt s divákem. Atmosféra na obou představeních byla skvělá (což je vidět na fotografiích). Už se těšíme na další setkání s „Divadélkem“ – možná u představení Legenda V+W …

 

PaedDr. Ivana Černá