Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Biologická exkurze do mokřadů

V úterý 30.5. byla sekunda v rámci biologie na terénní biologické exkurzi v mokřadech Veseckého potoka a Tajchu.

Celé dopoledne sekundáni pracovali ve skupinkách na úkolech, které  dostávali v souvislosti s tím, co viděli a zažili na místě v mokřadních ekosystémech a které se na místě dozvěděli z materiálů, které jim byli poskytnuty v kontextu s organismy a prostředím, se kterými se setkali a na základě znalostí z biologie, které již mají.

Mokřady jsou celosvětově chráněné cenné ekosystémy. Včera jsme se prakticky v terénu snažili odpověď na to, proč je chránit, v čem je jejich jedinečnost a důležitost.