Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Velvyslanectví USA

Dne 23. 5. se kvartáni a sextáni vydali autobusem do Prahy. Kvarta a vybraní zástupci kvinty a tercie se v Praze za doprovodu Mgr. Maslenové a Mgr. Zýkové těšili do muzea, sextáni se s Mgr. Tavodou vypravili na exkurzi na ambasádu USA. Z autobusu jsme vystoupili na Nábřeží Edvarda Beneše pod kyvadlem a vydali se pěšky k Schönbornskému paláci, kde ambasáda sídlí. Sextáni měli cestu najít sami, aby prokázali schopnost orientace v mapě a znalost vlajek. Instrukce z velvyslanectví totiž zněla: “Najdete nás podle irské vlajky, která visí nad vchodem.” Zmatení sextáni hledající ambasádu USA podle irské vlajky zvládli dvakrát zabloudit, jednou u Strakovy akademie a podruhé ve Valdštejnské zahradě u Senátu ČR. Na místě jsme zjistili, že exkurze proběhne v přilehlém Vratislavském paláci, kde je Americké centrum, a to z bezpečnostních důvodů. Kontrola naší skupiny by totiž přímo na ambasádě zabrala více než půl hodiny. Následovala příjemná a neformální konverzace s diplomatem USA, který má na starost zejména obchodní vztahy. Program neměl žádnou pevnou strukturu, a bylo tedy možné zabrousit do různých témat. Sextáni měli možnost se ptát na otázky osobní i profesní. Konverzovali o politice, sportu, ale i národních jídlech a přírodních krásách obou zemí. V závěru diskuze v rámci zpětné vazby pan diplomat naše žáky pochválil za výbornou angličtinu a popřál jim mnoho studijních úspěchů. Cestu zpět na nábřeží naštěstí žáci našli bez problémů, a mohli se tak spolu s ostatními přesunout do krásně rozkvetlého Průhonického parku, kde program pokračoval.

Mgr. O. Tavoda