Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Park Průhonice

Návštěva Průhonického zámeckého parku byla po programu v centru Prahy velmi příjemnou relaxací pro všechny zúčastněné. Program jednotlivých tříd byl odlišný. Sexta se zde zabývala zejména krajinnou ekologií.  Studenti ostatních tříd řešili problematiku rozmanitosti druhů a krajinných prvků velmi okrajově, úkoly byly zaměřené zejména na chemické látky vyskytující se ve vybraných rostlinách, které bylo možné v parku pozorovat. V parku jsme společně strávili zhruba hodinu a půl, některým však tamní flóra učarovala natolik, že zapomněli na čas srazu a návrat k hlavnímu vchodu poté museli absolvovat v poklusu. Po úspěšném shledání jsme se rozloučili s pohádkovou atmosférou a nastoupili do autobusu směr Gymnázium Mimoň. Petra Maslenová