Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Setkání s hejtmanem Libereckého kraje a beseda v bance

Ve středu 31.května se septimáni vydali do Liberce, kde je čekala dvě zajímavá setkání. Nejprve se v budově Krajského úřadu potkali s panem Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje – pan hejtman byl velmi vstřícný a ve vymezeném čase zodpověděl všechny zvědavé dotazy (směřované hlavně na školství, na dopravní obslužnost v kraji, ale třeba i na jeho dlouholeté působení v politice). Atraktivní byla rovněž možnost svézt se výtahem páternoster; součástí návštěvy budovy KÚ byla i prohlídka zasedacích sálů a fotografování na horní vyhlídkové terase. Druhé setkání se uskutečnilo v liberecké pobočce Moneta Money Bank na Soukenném náměstí – pracovníci banky seznámili naše žáky s bankovními produkty a poskytli informace k hypotékám, pojištění a možnostem investování; součástí akce byl i vědomostní kvíz o ceny. Zúčastněným septimánům patří velký dík za vzornou reprezentaci naší školy v obou navštívených institucích.

 

PaedDr. Ivana Černá