Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Spolupráce našeho gymnázia na unikátním výzkumu želvušek v ČR

Želvušky (Tardigrada) patří mezi unikátní kmen bezobratlých, který je schopen přežívat ve velmi nehostinném prostředí včetně velké radiační zátěže. Unikátnost těchto organismů v říši živočichů je předmětem studia řady institucí a naše gymnáziu mělo jako jedna ze 40 škol v ČR jedinečnou možnost se zúčastnit spolupráce na jejich výzkumu organizovaném Univerzitou Palackého v Olomouci. Studenti sexty a septimy sbírali herbářové položky mechů v našem okrese, které byly následně odeslány na UPOL a studovány. Část mechů jsme poté společně mikroskopovali několika metodami a hledali, zda se ve vybraných vzorcích želvušky vyskytují. Všem děkuji za pečlivé zpracování herbářových položek a trpělivost při mikroskopování. P. Maslenová