Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Přednáška na téma “Proč je dobré (ne)chodit k volbám”

Ve středu 22.listopadu se na naší škole konala beseda věnovaná volbám, volebnímu systému a mladým voličům.  Přednášejícím byl pan Michal Pink z katedry politologie Fakulty sociálních studií z Masarykovy univerzity. Kvůli zdravotním problémům proběhla naplánovaná akce nakonec online, což ovšem pro zúčastněné nebyl žádný problém. Beseda byla rozdělena na dvě části – v prvním bloku se přednášející věnoval oktavánům, kteří navštěvují seminář ze základů společenských věd, a velmi přehlednou prezentací s výkladem jim pomohl v přípravě na maturitní zkoušku; ve druhé části, kterou sledovali společně žáci septimy a oktávy (opět v rámci semináře ze ZSV), jsme se věnovali tématu voleb z pohledu voličské základny (jak již napověděl název přednášky – “Proč je dobré (ne)chodit k volbám”). V tomto druhém bloku zaznělo mnoho aktuálních informací a konkrétních dat i skvělých příkladů. Děkujeme panu Pinkovi, že umožnil konání přednášky distanční formou, a budeme se těšit na možné další setkání na jaře, kdy se budou blížit volby do Evropského parlamentu.
Ivana Černá