Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Strašidelná noc vědců…

Dne 16. listopadu se vybraní žáci z tercie a sekundy zúčastnili Strašidelné noci vědců. Program začínal v 18 hodin večer a končil až další den v 8 hodin ráno. I když bylo původně ranní probuzení plánováno o hodinu dříve, některým se vstávat nechtělo a trochu si přispali.

Program vedla paní učitelka Němečková s paní Doubkovou, které přespávaly s námi, a také pan učitel Kuchař s pomocníky, kteří program pro nás vytvořili.
Když jsme dorazili do školy, připravili jsme si místa, kde budeme spát, abychom si mohli jít hned po akci lehnout. Přespávali jsme v učebně zeměpisu. Díky štědrosti spolužáků a učitelů, bylo na akci dost jídla i pití, takže nikdo neměl starost o občerstvení.

Po přípravě třídy jsme byli seznámeni s průběhem celé akce a dostali jsme nápovědy jak vyluštit tajenku. Byli jsme rozděleni do skupin. První tým – Ondra, Vojta C., Vojta S. a Honza P., druhý tým – Evelin R., Bolorka, Roza P. a Lenka J., třetí tým – Jonáš, Erik, Ela M. a Enží. Během našeho hledání všech nápověd a plnění úkolů, jsme se všichni navzájem strašili a někteří si i zpívali :). K rozluštění jsme potřebovali pochopit a udělat několik pokusů, které byly dost zajímavé. Některé pokusy vedl za fyziku pan učitel Kuchař s paní Doubkovou a za chemii to byla paní učitelka Němečková. Za každý správně splněný úkol jsme dostali jedno písmenko, které jsme potřebovali k rozluštění tajenky. Tajenkou byl film “Dokonalý trik”, na který jsme se potom podívali. Film trval asi dvě hodiny a byl zábavný. Po filmu odjel pan učitel a jeho pomocníci a ostatní šli spát. Někteří si ještě povídali a tak usnuli později.

Další den jsme postupně vstávali a odjeli či odešli domů. Akce nás všechny moc bavila a už teď někteří chodí za paní Němečkovou, aby zase někdy udělala nějakou podobnou “přespávačku”.
Ondra, tercie