Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Projektový den na téma biodiverzita

Biodiverzita se stala tématem prvního letošního projektového dne, který uspořádala třída sexta pro své mladší spolužáky. V průběhu tří vyučovacích hodin si studenti připravili bohatý program pro svou třídu na téma, které si předem vylosovali. Naši nejmladší se zajímali o druhovou rozmanitost ve sladkovodních ekosystémech a z odezvy sextánů je musím za znalosti v této oblasti a zvídavost moc pochválit 🙂 Sekunda řešila les a využila pro tvorbu různých lesních ekosystémů i své počítačové dovednosti. V tercii nás mírně zradilo počasí, protože i já jsem již zapomněla na zimy, kdy padá sníh i v listopadu a proto jsme museli terénní program přizpůsobit a problematiku kulturní krajiny zvládnout ve škole. Kvartáni společně s dívčí skupinou řešili problematiku biodiverzity ve školním arboretu. Hmyzí domky, které vytvořili, již mají své místo a návrhy venkovní učebny budou mít doufám v budoucnu další pokračování. Myslím, že se den vydařil. Sextánům i všem zúčastněným moc děkuji za spolupráci a těším se na další společné projektové dopoledne. Maslenová P.