Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Přírodovědná soutěž – ZOO Riskuj

V úterý, dne 21. listopadu, jsme se vydali na přírodovědnou soutěž “ZOO Riskuj” do Lidových sadů v Liberci. Po příjezdu na hlavní vlakové nádraží  v Liberci, jsme nasedli do tramvaje a jeli do zdejší zoologické zahrady. Po našem příchodu do sálu byla akce zahájena. Soutěž byla velmi těžká a obsahovala mnoho otázek. Po jejím dokončení, jsme využili možnosti neplacené prohlídky ZOO pro všechny účastníky soutěže.
Poté jsme jsme se vydali na vlakové nádraží. Zde jsme po malém občerstvení nastoupili do vlaku, který nás bezpečně dopravil zpět do Mimoně. Všichni jsme si to moc užili a chtěli bychom poděkovat paní učitelce Krejčové za tuto příležitost.

Veronika Pánková (kvarta)