Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Návštěva muzea v Žitavě

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 se třída kvinta vydala objevovat kulturní dědictví německého města Žitava.

Na cestu za seznámením se s historií našich sousedů se žáci kvinty vydali ve velmi studené čtvrteční ráno. Na svou cestu “za kopeček” využili mezinárodního vlakového spojení, které vyráželo z Liberce v poledních hodinách. Skvěle naladěni a plni energie vystoupili až na vlakovém nádraží ve městě, jehož český název je spojen s mimořádně úrodnou krajinou – Žitava. Místním přišel pohled na tlupu studentů hovořící zcela odlišným jazykem velmi úsměvný. Mezi přítomnými studenty se našli i schopní germanisté zpříjemňující si cestu k cíli výpravy překladem různých německých složenin, které byly na každém rohu. V žitavském muzeu se všem dostalo velmi vřelého uvítání. Prohlídka byla především cílena na sbírku epitafů, ale bylo možné si prohlédnout i dechberoucí prostory muzea umístěného v klášteře. Ke konci programu bylo přítomným umožněno si vytvořit vlastní dílo, na kterém se všichni s radostí podíleli.

Tímto bychom rádi poděkovali především našemu pedagogickému doprovodu a vedení školy, kteří nám umožnili se takto obohatit.

Marco Nastič a Elen Gabrielová, kvinta