Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Beseda v rámci semináře ze SV

V minulém školním roce se v rámci semináře k základům společenských věd (pro septimu) konala přednáška pana Vojtěcha Roztočila, vychovatele – terapeuta, který působící ve Věznici Stráž pod Ralskem. Přednáška měla velmi pozitivní ohlas a loňští septimáni (letošní oktaváni) projevili přání setkat se s panem Roztočilem ještě jednou. Během podzimu tedy proběhlo vyjednávání s věznicí a panu terapeutovi bylo umožněno naši školu znovu navštívit. Přivítali jsme ho tentokrát na spojeném semináři, který navštěvují septimáni a oktaváni; pan Roztočil dorazil o něco dříve a zapojil se krátce i do přípravy letošních maturantů. Vlastní přednáška pak tematicky navázala na loňské setkání – tentokrát byla jejím mottem problematika dobra a zla ve všech možných podobách. Letos se do diskuse zapojilo mnohem víc žáků než loni – bylo znát nejen to, že jsou o rok starší (hovořili převážně oktaváni), ale i to, že se jejich informovanost o tématu za uplynulý rok prohloubila; pan Roztočil ostatně celou skupinu pochválil za nebývalou šíři znalostí. Chtěli bychom panu terapeutovi poděkovat za jeho skvělé vystoupení a budeme doufat, že se s ním setkáme opět příští rok.