Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Počítačová grafika v kvintě

Žáci kvinty se před koncem roku začali učit pracovat s grafickým tabletem. Škola disponovala 10 kousky, a protože si žáci práci s tabletem oblíbili, pořídili jsme dalších 10 grafických tabletů Wacom One M. Výběr z těch nejpovedenějších výkresů si nyní můžete prohlédnout v přiložené galerii. S kvintou přejeme všem příznivcům gymnázia krásný a úspěšný nový rok.

O. Tavoda