Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výlet do Bautzenu

V pátek 8.prosince jsme opět po roce vyrazili do saského Budyšína na vánoční trh. Letos jelo 48 mladších žáků (od primy po kvartu), většinou němčinářů (kteří si tak mohli vyzkoušet své nabyté znalosti v praxi). Ačkoliv byl cílem hlavně adventní jarmark, stihli jsme se projít podél městských hradeb a uličkami historického centra. A potom už následoval vytoužený rozchod ve skupinkách – tak, aby každý mohl nakupovat, ochutnávat nebo se jen procházet podle svého přání. I počasí nám přálo, takže při zpáteční cestě panovala v autobuse všeobecná spokojenost. A sběratelé mezi námi si rozšířili svou sbírku o letošní krásný hrneček 🙂. Už se těšíme na příští rok!