Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Návštěva knihovny a divadla

Dne 15.2. jsme se jakožto řešitelé češtinářské olympiády, kteří se umístili do 5. místa, vydali na exkurzi do Liberce. Poté, co jsme se vlakem přepravili do Liberce, zamířili jsme do Krajské vědecké knihovny, kde jsme si vyslechli velmi přínosné povídání o historii knihy. Jakmile nám program v knihovně skončil, přesunuli jsme se do blízkého Naivního divadla. V divadle jsme měli domluvenou prohlídku celého komplexu budovy, vztahující se i na dílny, ve kterých se vyrábí kulisy. Pak už jsme se vydali zpět na nádraží a odjeli do Mimoně. Všichni jsme si výlet moc užili. Děkujeme paní učitelce Černé, která byla tak ochotná a zařídila nám tento výlet, a také panu učiteli Machálkovi za skvělý doprovod.
Veronika Pánková a Karolína Miklóšová