Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 27.3. proběhne v budově Krajského úřadu v Liberci krajské kolo zeměpisné olympiády, kam vítězstvím v okresním kole probojoval primán Matyáš Soustružník. Doprovodí ho na základě výsledků školního kola kvintán Láďa Brych a sextán Jenda Švanda. Okresního kola se dále zúčastnili Luboš Gabriel (krásné 7. místo), Jára Škorpil (19.místo), Sainzaya Bayarsuren (16.místo), Honza Maslen (15.místo) a Adam Novák (17.místo). Děkuji za reprezentaci školy.

Markéta Nolová