Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Pomoc ve školní knihovně

Ve školní knihovně (v učebně sekundy) se nám nashromáždily knihy, které potřebovaly uložit do polic, a zároveň jsme objevili spoustu titulů, které byly zařazeny chybně. Nápravy se ujali ochotní dobrovolníci – v první fázi pomoci (v pátek 8.března po vyučování) se pustili do práce dva sekundáni: Martin Fára a Jonáš Stránský. Na obrázcích je vidět, že jim práce šla od ruky 🙂. Oběma klukům patří velký dík. Protože se zatím stihla jen část práce, budou následovat další dobrovolné akce, do nichž se určitě zapojí i jiní žáci.
Ivana Černá