Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

European Money Quiz

Minulý týden (7.a 8.března) se naše škola poprvé zúčastnila soutěže nazvané “European Money Quiz”. Jde o celoevropskou soutěž zaměřenou na zlepšení finanční gramotnosti žáků ve věku 13–15 let. U nás akci koordinuje Česká bankovní asociace. Školního kola se zúčastnili žáci tercie a kvarty – soutěž proběhla online na platformě Kahoot!; každý zodpověděl 16 tematických otázek (k některým byly potřebné i výpočty) v co nejkratším čase. Za každou třídu postupují dva nejlepší účastníci do národního kola, které proběhne (opět online) v pátek 22.března; vítězové národních kol postoupí do evropského finále. Třídu tercii budou v národním finále reprezentovat Eliška Burešová a Jenda Vlk, za kvartu pak Anička Cao a Kvido Tomášek. Vítězům třídního kola blahopřejeme a držíme jim palce do dalšího soutěžení 🙂.