Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Beseda “O duševním zdraví bez předsudků”

V pátek 15.března proběhla na našem gymnáziu beseda nazvaná “O duševním zdraví bez předsudků”, která se uskutečnila v rámci projektu Samet na školách. Setkání s odborníky se podařilo uskutečnit až napotřetí (vzhledem k předchozím zdravotním problémům); z Prahy k nám přijeli dva zástupci organizace Gender Studies – paní Anna Karmazínová a pan Josef Vošmik. Akce byla určena pro kvintu, která se tématu duševního zdraví věnovala v prvním pololetí v rámci základů společenských věd. Během dvouhodinové přednášky, do níž se kvintáni svými postřehy a názory aktivně zapojovali, jsme se dozvěděli nejen mnoho informací o duševních potížích a předsudcích s nimi spojených, ale hlavně o tom, co dělat, když zjistíme, že je něco v nepořádku; závěr besedy byl věnován důležitým odkazům, kde hledat pomoc (viz foto). Za zajímavě strávené vyučovací hodiny a přátelskou atmosféru během nich jsme velmi vděční – bylo pro nás přínosné slyšet názory odborníků z praxe. A kvintáni byli za své znalosti a komentáře oběma přednášejícími pochváleni.
PaedDr. Ivana Černá