Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Návštěva ministra školství

Dne 13. 3. 2024 navštívil premiér Petr Fiala a členové vlády Liberecký kraj. Mezi členy vlády byl také ministr školství Mikuláš Bek se svou delegací (paní Tereza Fojtová, pan Petr Černinkovský, pan Lukáš Durdinský a paní Jitka Černá).

Po příjezdu pana ministra proběhlo přivítání delegace ředitelkou školy, paní Ivetou Pospíšilovou, panem Jiřím Čeřovským, náměstkem hejtmana Libereckého kraje, a panem Janem Berkim, bývalým žákem mimoňského gymnázia a nynějším členem Poslanecké sněmovny ČR. Návštěva byla naplánována na středeční dopoledne, během kterého se pan ministr a členové delegace zúčastnili neformální debaty s vedením školy, po jejímž ukončení absolvovali krátkou prohlídku školy s návštěvou výuky. Po prohlídce školy následovala diskuze se žáky vyššího stupně gymnázia. Ti měli možnost položit panu ministrovi otázky, na které vřele rád odpovídal. Od žáků zazněly otázky na témata formativního hodnocení, výuky ruského jazyka, jednotnost přijímacích zkoušek na vysoké školy a problematiky výuky období 20. století v dějepisu. 

Po skončení debaty pokračoval pan ministr do Liberce, kde jej čekala debata s řediteli základních škol Libereckého kraje.