Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Románská architektura

V rámci výuky dějepisu si žáci sekundy vyzkoušeli stavbu románské rotundy. Místo kamene byl sice použit papír, ale základní románské prvky, které kámen vytváří žáci graficky znázornili. Ve výsledku si každá skupina vytvořila rotundu s kvádříkovým zdivem, portálem a jednou či dvěma apsidami.

Machálek T.