Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Počítačová grafika – low poly svět

Malý vhled do práce sexty v počítačové grafice. Tentokrát představujeme tzv. Low poly světy tvořené v Blenderu. Posuďte sami, zda se práce žákům povedla.