Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Představení “Divadélka pro školy”

V úterý 26.března k nám opět po roce zavítalo “Divadélko pro školy” z Hradce Králové. Název letošního představení – Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus – sliboval setkání s nejznámějšími dramatiky uvedeného období a s jejich hlavními díly. Ve dvou představeních (nejprve pro tercii a kvartu, poté pro kvintu, sextu a septimu) jsme měli možnost seznámit se prostřednictvím krátkých ukázek s tvorbou Williama Shakespeara, Carla Goldoniho, Moliéra, Edmonda Rostanda a (v delším vystoupení pro starší ročníky) Nikolaje Vasiljeviče Gogola; na konci putování Evropou jsme dorazili domů a shlédli jsme ukázku z díla bratří Mrštíků. Vystoupení obou herců bylo skvělé – plné vtipů, převleků, kontaktu s publikem a neutuchající energie; zároveň nám představilo ve zkratce to nejdůležitější, co bychom si o zmíněné době a autorech měli zapamatovat. Děkujeme za příjemně strávený čas a moc se těšíme na příští rok a další představení z nabídky “Divadélka”.
Ivana Černá