Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

V pátek 22.března se nejúspěšnější účastníci školního kola olympiády v německém jazyce vydali do Liberce, aby se zúčastnili krajského kola této soutěže. V nižší věkové kategorii naši školu reprezentovali dva zástupci – Vojta Krob z kvarty (jako vítěz školního kola) a Týnka Juhásová (která se umístila hned za Vojtou). V kategorii středních škol nás zastupovala Terka Schererová ze sexty (vítězka školního kola). Vlastní soutěž proběhla v budově Krajského úřadu; letos se skládala z písemné části, poslechu a části ústní, kde přišel na řadu mimo jiné i rozhovor s rodilými mluvčími. Ačkoliv naši němčináři nepostoupili do celostátního finále, patří jim velký dík za úspěšná vystoupení; je nutné připomenout, že Týnka a Terka byly ve svých kategoriích mezi úplně nejmladšími, takže šlo hlavně o sbírání zkušeností do příštích let. Jak je vidět na fotografiích, zvládli jsme celou akci s dobrou náladou a den jsme si opravdu užili. Bylo velmi příjemné naše němčináře po celý den doprovázet.
Ivana Černá