Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Day: 2 dubna, 2024