Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Archeoskanzen Altamira

Dne 15. 4. se třída sekunda zúčastnila exkurze v Archeoskanzenu Altamira v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. V rámci exkurze žáci absolvovali několik aktivit, které byly spojené s životem pravěkých lidí v dobách neolitické revoluce a době železné. Prvně byli žáci seznámeni s charakteristikou neolitického období a následně si za pomoci badatelských listů osvojovali informace o těchto vzdálených dobách. Důležitým badatelským listem byl list, během kterého měli žáci za úkol vytvořit hypotézy na téma pečení chleba v dobách neolitu. Tyto hypotézy si žáci následně potvrdili nebo vyvrátili v praxi. Prvně si vyzkoušeli získat mouku pomocí zrnotěrky a kamenného mlýnku, následně předem připravené těsto vkládali do roztopené pece. Pec posléze utemovali jílem, aby neunikal žár. Včetně chleba si žáci vytvořili těsto a následně z něj vytvořili placky, které si opekli na břidlicovém kameni. Po 110 minutách dlouhém intervalu byl chléb upečen a tak jej žáci vyndali z pece a samotný chléb mohli ochutnat. V rámci čekání žáci pracovali na badatelských listech, měli možnost vykopat artefakt, ale také měli možnost střílet z luku. Veškeré aktivity byly pro sekundány přínosné, zábavné a některé také zasycující.
Tomáš Machálek