Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Prima na lesní exkurzi

V pátek 19.4 jsme s celou primou vyrazili na exkurzi do Hradčanského lesa. Celou cestou nás provedl pan
lesník, který nám ukázal, jak všechno funguje. Na začátku jsme dostali mapu zobrazující věková pásma
lesa. Naším cílem bylo zaznamenat do ní přesnou trasu, kterou jsme procházeli. Na konci jsme za
odměnu dostali záložku a notes. Počasí nám přálo a během celého výletu jsme se dozvěděli spoustu nových
věcí.
Matěj Soustružník, prima