Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Návštěva z TUL

Dne 24. 4. 2024 navštívil výuku dějin kultury pan docent Milan Svoboda, historik a pedagog na katedře historie Technické univerzity Liberec. Pan docent Svoboda vyprávěl žákům kvinty o tématu dějin kultury, ale také o různých činnostech, se kterými se historik seznamuje během svého bádání. Žáci se dozvěděli, že činnost historika nespočívá v biflování se knížek, ale, že historik musí ovládat mnoho jiných oborů (paleografie, metrologie, geogragfie, kartografie, jazyky apod.).Historik se častokrát objevuje v ,,terénu’’ například zkoumání rodových hrobek, kdy často dochází k odkrývání rakví. Pan docent Svoboda přinesl kvintánům mnoho materiálů, na kterých jim předváděl, jak by měl historik nad historickými prameny přemýšlet. V samém závěru měli žáci možnost napsat si své jméno prostřednictvím starého písma a následně tuto listinu opečetit.
Velice děkujeme panu docentu Svobodovi za jeho přínosné a lidské povídání o životě a činnostech historika.
Tomáš Machálek