Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Bádání v přírodě

Druhý den po akci Ukliďme Česko, tedy ve středu 17. 4., na naší třídu sextu čekala další akce spojená s přírodou. V pořadí čtvrtý ekologický den byl tentokrát zaměřen na bádání v přírodě. Na posledních čtyřech hodinách předmětu ekologie jsme plánovali, kam třídy primu a sekundu vlastně vezmeme a jaké zajímavé aktivity si pro ně přichystáme. Nakonec bylo rozhodnuto, že třída prima půjde okruh nedaleko školy a třída sekunda vyjede na výlet do Hamru na Jezeře. Třída se rozdělila na dvě skupiny.

První skupina měla okruh kolem školy. Jejich cesta vedla kolem mimoňského koupaliště směrem k Ralsku. Naši spolužáci si pro primány připravili zajímavé aktivity jako třeba pexeso nebo hru na Brtníka a na Brhlíka. Udělali několikakilometrový okruh a Vranovskou alejí se vraceli zpět ke škole.

Naše cesta vedla do Hamru na Jezeře, kde jsme měli strávit spolu se sekundány krásné dopoledne. Se sekundou jsme nastoupili do autobusu. Cesta proběhla v naprosté pohodě se šveholícími hlásky na zadních sedadlech autobusu.

U hájovny v Hamru na Jezeře jsme vystoupili a dále máme mířit po svých. Po nástupu a nalepení lepíků se jménem na bundu se sekundáni rozdělili do skupin po pěti lidech. Všechny úkoly budou dělat jako skupina. Pak jsme mohli pokračovat v chůzi na Černý rybník. Tento název si zasloužila dnes již zarostlá prohlubeň, kde kdysi bývala plocha rybníka. Na menším plácku jsme začali první hru, zaměřenou na seznamování. Dále nás cesta vedla na rozcestník Šachtenštejn, kde byla připravena poznávačka na téma živočichů, rostlin a hub. I s tím si sekundáni poradili vcelku dobře. Zábava byla i na nedalekém skalním divadle, kde jsme měli připravenou další poznávací aktivitu, zaměřenou na geologii. Tam jsme sekundě také sdělili, že by bylo dobré, aby nasbírali jakékoli dřevo či březovou kůru, při další aktivitě ho bude potřeba.

Nálada byla skvělá. Úsměv nám trochu zamrzl, když část skupiny omylem přešla jednu z odboček a šla jinam. I tato situace se vyřešila vzápětí a my mohli nerušeně pokračovat na zříceninu hradu Děvín, kde byl pro naše společníky připraven další úkol, v přírodě nezbytný. Sám věřím, že podle těchto nápověd je jasné, že naši mladší přátelé měli rozdělat oheň. A ne ledajaký!

Cíl spočíval v rozdělání ohně za pomocí křesadla. Smutní chlapci tedy odhodili patnáctimetrové kmeny stromků, které táhli už od skalního divadla do kopce na Děvín a jali se hledat drobné klestí. Zasvěcení skautíci a pionýrka zkušeně poklekli před ohniště a začali křesat. Každá skupina měla pět minut na vykřesání ohně. Bohužel to byl úkol nad jejich síly, ikdyž mnohokrát sršely jiskry naděje a to myslím doslova. Sekunda oheň nakonec přece viděla, oheň rozdělal náš spolužák Ondřej.

Další cesta vedla k Hamerskému jezeru, kde měli děti poslední poznávačku, tentokrát na stromy. Poslední úkol však byl jiný. Sekundáni dostali výklad ohledně faktoru Ph a s lakmusovými papírky zkoumali kyselost a zásaditost roztoků. Tento úkol nakonec určil vítěznou skupinu, která dostala sladké ocenění za svou píli.

Poté jsme se vrátili přes kopec k hájovně, kde už čekal autobus. Pan řidič nastartoval, nabral směr gympl a my jsme si mohli užívat chvilky klidu a pohodlí po půldenním pochodu. Petr Krob, sexta