Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Vážení rodiče,

V souladu s §24, odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z organizačních důvodů na dny 20. 5. – 21. 5. 2024 ředitelské volno.
Školní jídelna bude v tyto dny mimo provoz.
Mgr. Iveta Pospíšilová
ředitelka školy