Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Pozorování kroužkovců

Žížaly jsou často považovány za jednoduché organismy, ale jejich anatomie a role v ekosystému jsou neuvěřitelně složité a důležité. Proto jsme se se žáky sexty pokusili alespoň částečně nahlédnout do jejich života pod povrchem a lépe porozumět jejich funkci v přírodě. Žížaly jsme pozorovali jak zvenčí včetně chování v různých prostředích, tak jsme provedli pitvu již usmrcených jedinců. Pohled do nitra zvenčí nenápadného tvora byl pro řadu studentů fascinující. Díky preciznímu provedení všech skupin jsme bez problémů pozorovali trávicí, nervovou, cévní i rozmnožovací soustavu. Vybrané tkáně jsme podrobili i podrobnějšímu zkoumání pod mikroskopem. PM