Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Setkání školních parlamentů a aktivních středoškoláků

V úterý 30.4 se Karolína Krátká společně s Marcem Nastičem přidali k dalším zástupcům studentských parlamentů na krajském setkání, které proběhlo v prostorách liberecké Technické univerzity.

Zúčastnění si mohli poslechnout cyklus přednášek o správném vedení studentských parlamentů. Mezi přednáškovými bloky probíhaly debaty, ve kterých si studenti vyměňovali různé rady a nápady. Na závěr si přítomní mohli poslechnout přednášku o fungování programu DofE.

Těmito posledními řádky bychom rádi poděkovali přednášejícím, kteří nám věnovali spoustu svého volného času a dodali spoustu inspirace. Dále naše slova díků patří paní učitelce Černé, která nás na tomto setkání doprovázela.

Karolína Krátká a Marco Nastič