Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024
Mikuláš na Gymi

Mikuláš na Gymi

Uplynul další rok a bylo to tu zase.. Bylo úterý 5.12. a tento den připadl do rukou Mikuláši, čertům a andělům. Mezi temnými pekelnými kroky a zvuky burácejících řetězů kráčely spravedlivé boty Mikuláše, které znaly činy všech živých i neživých duší. Kolem nemalebných...
Přírodovědná soutěž – ZOO Riskuj

Přírodovědná soutěž – ZOO Riskuj

V úterý, dne 21. listopadu, jsme se vydali na přírodovědnou soutěž „ZOO Riskuj“ do Lidových sadů v Liberci. Po příjezdu na hlavní vlakové nádraží  v Liberci, jsme nasedli do tramvaje a jeli do zdejší zoologické zahrady. Po našem příchodu do sálu byla...
Projektový den na téma biodiverzita

Projektový den na téma biodiverzita

Biodiverzita se stala tématem prvního letošního projektového dne, který uspořádala třída sexta pro své mladší spolužáky. V průběhu tří vyučovacích hodin si studenti připravili bohatý program pro svou třídu na téma, které si předem vylosovali. Naši nejmladší se...
Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

Dne 28. 11. se v České Lípě uskutečnilo okresní kolo florbalového turnaje Subterra. Náš tým jel na tento turnaj v sestavě: Gólman – Jakub Kumšta Obránci – Anna Dušková, Adam Janatka, Josef Chour Útočníci – Jan Dušek, Jakub Trepeš, Ondřej...
Strašidelná noc vědců…

Strašidelná noc vědců…

Dne 16. listopadu se vybraní žáci z tercie a sekundy zúčastnili Strašidelné noci vědců. Program začínal v 18 hodin večer a končil až další den v 8 hodin ráno. I když bylo původně ranní probuzení plánováno o hodinu dříve, některým se vstávat nechtělo a trochu si...