Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Park Průhonice

Návštěva Průhonického zámeckého parku byla po programu v centru Prahy velmi příjemnou relaxací pro všechny zúčastněné. Program jednotlivých tříd byl odlišný. Sexta se zde zabývala zejména krajinnou ekologií.  Studenti ostatních tříd řešili problematiku rozmanitosti druhů a krajinných prvků velmi okrajově, úkoly byly zaměřené zejména na chemické látky vyskytující se ve vybraných rostlinách, které bylo možné […]

Biologická exkurze do mokřadů

V úterý 30.5. byla sekunda v rámci biologie na terénní biologické exkurzi v mokřadech Veseckého potoka a Tajchu. Celé dopoledne sekundáni pracovali ve skupinkách na úkolech, které  dostávali v souvislosti s tím, co viděli a zažili na místě v mokřadních ekosystémech a které se na místě dozvěděli z materiálů, které jim byli poskytnuty v kontextu […]

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do Primy

Ev. číslo OSP body Cermat body Prospěch ZŠ Celkem body Celkem % Pořadí Výsledek 12 43 10 53 75,7 1. přijatý 3 39 10 49 70 2. přijatý 7 36 10 46 65,7 3. přijatý 6 35 10 45 64,3 4.-5. přijatý 9 37 8 45 64,3 4.-5. přijatý 2 33 10 43 61,4 6. […]

Pitva ledviny

Ve středu odpoledne jsme se se žáky přírodovědného semináře opět věnovali anatomické pitvě. Tentokrát byly předmětem zájmu vepřové ledviny. Žáci vedli téměř bezchybně anatomický řez tak, že bylo bez problémů možné pozorovat kůru i dřeň ledviny včetně ledvinových pyramid. Z nich žáci odebrali vzorek tkáně a pod mikroskopem poté pozorovali tubulární systém včetně Henleových kliček. […]

Exkurze HZS

Ve čtvrtek, dne 4. května 2023 jsme navštívili Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v České Lípě.Příslušníci hasičského sboru nám umožnili prohlídku zdejšího areálu, společně s ukázkami hasičských vozů, jejich vybavení a mnoho dalšího. Byly nám představeny všechny hasičské obleky, řada kontejnerů a jejich využití, nasimulovaná autonehoda a vybavení lezecké jednotky.Nakonec jsme si vyzkoušeli některé hasičské […]

2. kolo přijímacího řízení do primy 2023/2024

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, zastoupené Mgr. Ivanou Netušilovou, ředitelkou školy, vyhlašuje dle § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu […]

Sekunda má dvě vítězství VLAJKY PRO TIBET

Dne 10. března si celý svět od roku 1956 připomíná poslední povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě. V rámci protestů proti čínské okupaci vyzývá každoročně sdružení Lungta obce, instituce apod. k připojení k tomuto protestů vyvěšením tibetské vlajky. Lungta dále již několik let vyhlašuje v rámci této kampaně soutěž pro SŠ, ZŠ a MŠ. Soutěž je […]

Exkurze do Lužických hor

Dne 25.4 jsme se vydali na pěší exkurzi do Lužických hor. Trasa byla připravena námi, žáky a zahrnovala nejen výstup na horu Luž, ale i návštěvu přehrady Naděje. Počasí nám také přálo, bylo slunečno a viditelnost výborná. Exkurze začala v devět hodin, kdy jsme se všichni setkali v Horní Světlé, nejvýše položené horské osadě Lužických […]

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Informace pro přijaté uchazeče. Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů.